Privacy Policy

 

This is the Privacy Policy for Polish Your Kitchen’s website: www.polishyourkitchen.com.

At www.polishyourkitchen.com, I take the privacy of our visitors very seriously. Here I will outline the type of personal information that is received and is or maybe collected and used by www.polishyourkitchen.com.

www.polishyourkitchen.com makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol (IP) addresses, Internet Service Provider (ISP), type of browser, referring/exit pages, date/time stamp, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track user’s movement around the site, and gather demographic information. IP addresses and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

Cookies: Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to your website or other websites. Google’s use of advertising cookies enables it and its partners to serve ads to your users based on their visit to your sites and/or other sites on the Internet. Users may opt out of personalized advertising by visiting Ads Settings or www.aboutads.info.

 1. Google Remarketing — Google uses these cookies to show relevant adverts to users who have previously visited our website, as they browse other websites. You can opt-out from Google’s remarketing program, by changing your Google Ad Settings.

 2. Google Analytics – We use Google Analytics to understand how the website is being used in order to improve your browsing information. User data is anonymous.

 3. Facebook – Cookies and pixels are used to understand and deliver ads. ​

The following information may be collected through your device and browser:

 1. preferred language used to display the webpage

 2. geographic location (country only)

 3. your device’s IP address (collected and stored in an anonymized format)

 4. device type (unique device identifiers) and browser information.

Google, as a third-party vendor, uses cookies to serve ads on www.polishyourkitchen.com.Google’s use of the DART cookie enables it to serve ads to users based on their visit to www.polishyourkitchen.com and other sites. You may opt out of the use of the DART cookie by visiting the Google ad and content network privacy policy at the following URL  http://www.google.com/privacy_ads.html 

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site. Our advertising partners include, but may not be limited by:

 1. The Blogger Network

 2. Amazon

 3. Commission Junction

 4. Yellow Hammer Media

 5. Sovrn

 6. ZipList

 7. Google Adsense

 8. ShareASale

 9. BlogHer

 10. Mediavine

These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.polishyourkitchen.com send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies (such as cookies, JavaScript, or Web Beacons) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.polishyourkitchen.com uses Google Analytics Demographics and Interest Reporting. Visitors can opt-out of Google Analytics for Display Advertising and customize Google Display Network ads using Google’s Ad Settings page. Users can completely block Google Analytics tracking using Google’s Analytics Opt-out browser add-on.You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.polishyourkitchen.com’s privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites. If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers’ respective websites.

 

Mediavine Programmatic Advertising

For information regarding data collection by Mediavine ad partners including how to opt out of data collection, please click here

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

1. Definicje

Administrator: P.Y.K. Anna Hurning, ul. S. Klonowica 30/2, 71-247 Szczecin.

Dane osobowe: informacje umożliwiające identyfikację lub potencjalnie możliwą identyfikację osoby fizycznej przy wykorzystaniu takich właściwości jak charakter fizyczny, genetyczny, psychiczny, ekonomiczny, fizjologiczny, genetyczny, społeczny lub kulturowy. Mowa tu również o numerze IP urządzenia, danych lokalizacyjnych oraz informacji, które gromadzone są przez pliki cookies.

Serwis i Sklep internetowy: prowadzony przez Administratora serwis internetowy oraz sklep internetowy dostępny pod adresem polishyourkitchen.com, do którego stosuje się niniejsze Zasady ochrony danych osobowych (Politykę prywatności).

Użytkownik: osoba fizyczna, która odwiedza Serwis i Sklep internetowy polishyourkitchen.com.

2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i Sklepu internetowego polishyourkitchen.com, Administrator zbiera dane w zakresie potrzebnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie i Sklepie internetowym.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich użytkowników:

 • którzy korzystają z Serwisu i Sklepu internetowego polishyourkitchen.com (adres IP, pliki cookies)
 • niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami,

przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, którym jest analityka i funkcjonalność działania Serwisu i Sklepu internetowego polishyourkitchen.com;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie polishyourkitchen.com podlega rejestrowaniu w tzw. logach (integralnym elemencie bazodanowego systemu zarządzania treścią, w oparciu o który zbudowany jest Serwis i Sklep internetowy polishyourkitchen.com). Dane zawarte w logach przetwarzane są dla celów ściśle związanych ze świadczeniem usług przez Serwis i Sklep internetowy, w tym o charakterze technicznym oraz administracyjnym. Informacje zawarte w logach mają również wpływ na zachowanie właściwego stopnia bezpieczeństwa systemu zarządzania treścią oraz możliwości poprawnego zarządzania Serwisem.

4. Rejestracja

Osoby, które w sposób dobrowolny zarejestrują się w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com, będą zapytane w formularzu o podanie danych potrzebnych do stworzenia i obsługi konta klienta, a zarazem niezbędnych do przeprowadzenia procesu zamówienia kupionego towaru. Należy pamiętać, że tego rodzaju informacje i dane można szybko i bezproblemowo usunąć. Niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji będzie skutkowało niemożnością założenia konta w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług związanych z obsługą konta w Serwisie i Sklepie internetowym, czyli przede wszystkim związanych z właściwym i skutecznym wykonaniem umowy kupna towaru;
 • analitycznym i statystycznym, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem analizy aktywności Użytkowników w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

5. Złożenie zamówienia

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu i Sklepu internetowego polishyourkitchen.com wiąże się z procesem przetwarzania danych osobowych. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym nie wymaga posiadania konta w Serwisie i Sklepie internetowym. Podanie danych wskazanych w Serwisie i Sklepie internetowym jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i właściwego procesu obsługi zamówienia. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem przyjęcia zamówienia i niemożnością jego realizacji.

Dane osobowe w procesie składania zamówienia są przetwarzane w następującym celu:

 • realizacji zamówienia: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;
 • realizacji obowiązków ustawowych, które obowiązują Administratora i są konsekwencją obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
 • analityki, gdzie pojawia się uzasadniony interes Administratora, który wynika z prowadzenia analizy aktywności Użytkowników w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com, uwzględniającej charakter działań ekonomicznych (zakupów), co dalej umożliwia Administratorowi poprawę funkcjonalności działania Serwisu i Sklepu internetowego;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

6. Pliki cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Niezbędne pliki cookies
Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Seriwsu i Sklepu internetowego. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • czasowe pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji;
 • stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposoby wyświetlania Serwisu i Sklepu internetowego.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych służą do przygotowywania analizy statystycznej, która pomaga Administratorowi zrozumieć preferencje i sposób działania Użytkowników na stronie internetowej polishyourkitchen.com. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosuje się również do oceny popularności strony – dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics lub Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (zobacz informacje kontaktowe na dole niniejszej strony).

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od charakteru i specyfiki świadczonej usługi, jak również celu jej przetwarzania. Dane przetwarzane są przez okres do 10 lat od momentu realizacji zamówienia w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody przez Użytkownika. Może to być również zgłoszenie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (dotyczy uzasadnionego interesu Administratora). Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wraz z końcem czasu przetwarzania dane podlegają likwidacji.

8. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik Serwisu i Sklepu internetowego polishyourkitchen.com ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych
 • możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu ich przetwarzania
 • migracji danych
 • wniesienia sprzeciwu do sposobu przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, na podstawie której przetwarzane są jego dane w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com. Do przeprowadzenia tego procesu wystarczy kontakt z Administratorem.

9. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik Serwisu i Sklepu internetowego polishyourkitchen.com posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec procesu przetwarzania danych dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie związane jest z uzasadnionym interesem Administratora.

10. Odbiorcy danych

Proces realizacji usług i zamówienia w Serwisie i Sklepie internetowym polishyourkitchen.com powoduje, iż dane osobowe będą ujawniane podmiotom, które:

 • obsługują płatności za zakupiony towar i wysyłkę (operatorzy płatności elektronicznych oraz banki (przelew tradycyjny)
 • obsługują przesyłki pocztowe i kurierskie dla zamówionego towaru w Serwisie i Sklepie internetowym.

11. Bezpieczeństwo

Dostęp do danych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych. Dostęp jest ograniczony tylko na potrzeby właściwego przeprowadzenia zadania. Serwis i Sklep internetowy posiada mechanizmy zabezpieczające dane osobowe, w tym protokół zainstalowany protokół SSL. Administrator kładzie nacisk na właściwy proces dokumentowania operacji na danych osobowych.

12. Administrator Danych Osobowych

P.Y.K. Anna Hurning, ul. S. Klonowica 30/2, 71-247 Szczecin.
telefon: 500 724 624
e-mail: info@polishyourkitchen.com